AS Plaid Cymru yn Gwneud Pethau 'Ei Ffordd ei Hun' ar Ymweliad a Canolfan Ddydd

Able_pics_1.jpg

Cafodd AS Plaid Cymru roi cynnig ar fod yn ychydig o DJ pan ymwelodd â chanolfan ddydd boblogaidd yn Nhorfaen.

Galwodd Peredur Owen Griffiths, AS Plaid Cymru dros Ddwyrain De Cymru, i fewn i Ganolfan Ddydd Able yng Nghwmbrân Uchaf i weld y gwaith maen nhw'n ei wneud gydag oedolion ag anableddau dysgu.

Sefydlwyd Able yn 2006 a dechreuodd gyda radio ond mae wedi ehangu i ddarparu ystod eang o weithareddau sy'n cynnwys garddio a choginio i'w hymwelwyr.

Tra ar y daith gyda'r Rheolwr Gyfarwyddwr, Shaun O'Dwyer, gofynnwyd i Peredur ddewis trac ar gyfer y darllediad radio a'i gyflwyno.

Dywedodd Peredur: "Cefais amser hyfryd yn cael fy dangos o amgylch canolfan ddydd Able yng Nghwmbrân. Gwnaeth yr ystod eang o weithgareddau a oedd ar gael i oedolion ag anableddau dysgu argraff arnaf ac roeddwn yn rhyfeddu at yr angerdd a'r brwdfrydedd sydd gan staff am eu gwaith.

"Mae Able yn darparu profiadau hanfodol a chyfoethog i oedolion agored i niwed ac mae'n anodd gorbwysleisio pwysigrwydd y gwaith y maent yn ei wneud i'w pobl sy'n ymweld â nhw, eu teuluoedd a'r gymuned ehangach."

Ychwanegodd Peredur: "Cefais fy rhoi ar y spot ychydig pan ofynnwyd i mi ddewis trac a'i gyflwyno'n fyw ar yr awyr. Dewisais glasur Frank Sinatra My Way a llwyddais i beidio â gwneud llanast o'r cyflwyniad, diolch byth!"

Wedi hynny, dywedodd Mr O'Dwyer: "Rydym yn gwerthfawrogi bod Peredur yn dod i ymweld â ni i weld beth rydym yn ei ddarparu yng nghanolfan ddydd Able. Mae hefyd yn dda cael gwleidyddion i ddod i weld drostynt eu hunain y gwaith rydym yn ei wneud a'r gwahaniaethau rydym yn eu gwneud i fywydau pobl.

"Mae'r ganolfan wedi dod yn rhan annatod o'r gymuned leol ac wedi datblygu enw da dros y blynyddoedd am fod yn lle cynnes a chyfeillgar i bawb sy'n ei ddefnyddio.

"Rydym yn dyst i'r pwysigrwydd y gall y trydydd sector ei chwarae wrth ddarparu cyfleuster pwysig i oedolion bregus."

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2023-07-21 14:02:53 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns