Peredur yn galw am gymorth ariannol i gyflogwr mawr Blaenau Gwent

Willowtown_canvassing.jpg

Wrth ymateb i sylwadau fod Tillery Valley Foods o Gwmtyleri mewn trafferthion ariannol, dywedodd Peredur Owen Griffiths, AS Plaid Cymru dros Ddwyrain De Cymru: "Mae'r newyddion yma yn ergyd drom i'r gymuned leol a thu hwnt.

"I gyflogwr mor fawr a hirhoedlog mae cael amheuon ynghylch ei ddyfodol yn ddinistriol.

"Rwyf wedi cael gwybod gan aelod o staff bod y rhan fwyaf o'r gweithwyr yn lleol ac yn gallu cerdded i'r gwaith. Ychwanegodd eu bod nifer o'r gweithwyr hyn heb gar na thrwydded i yrru, sy'n golygu bod eu cyfleoedd i ddod o hyd i gyflogaeth arall yn hynod gyfyngedig.

"Rwy'n galw ar Lywodraeth Cymru i wneud popeth o fewn eu gallu i ddiogelu bywoliaeth y gweithlu gweithgar ac ymroddgar hwn.

"Rwyf hefyd am i'r llywodraeth wneud yr hyn a allant i archwilio'r posibiliadau o anfon cytundebau sector cyhoeddus yng Nghymru eu ffordd gan fy mod yn gwybod bod llawer o'u gwaith yn cael ei wneud dros y ffin ar hyn o bryd.

"Drwy gynyddu caffael cyhoeddus yng Nghymru - polisi mae Plaid Cymru wedi bod yn ei ddilyn dros y ddegawd ddiwethaf - gallwn sicrhau bod mwy o swyddi'n cael eu gwarchod a bod busnesau newydd yn cael eu creu."

Yn ystod cwestiwn gan y Senedd, anogodd Peredur y Gweinidog Economi Llafur i archwilio cyfleoedd i anfon contractau'r sector cyhoeddus oddi wrth yng Nghymru y ffordd o Tillery Valley Foods.

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2023-05-10 16:56:44 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns