Peredur a Delyth yn Anfon Cydymdeimladau at Deulu Cyn-Gynghorydd Plaid Cymru

Dan_Llewellyn.jpg

Mae Aelodau Senedd Plaid Cymru, Peredur Owen Griffiths a Delyth Jewell wedi rhoi teyrnged i gyn Gynghorydd Cymuned Plaid Cymru fu farw'n sydyn.

Bu farw Daniel Llewellyn yn sydyn yn ei gartref yn Nhrethomas. Roedd yn dad i un plenty ac yn 36 oed.

Mewn datganiad ar y cyd, dywedodd Peredur Owen Griffiths a Delyth Jewell - sydd ill dau yn cynrychioli rhanbarth Dwyrain De Cymru: "Mae marwolaeth Daniel yn sioc fawr i bawb o fewn Plaid Cymru. Roedd yn aelod uchel ei barch, yn actifydd ac yn fwy na dim, yn ffrind i lawer yn y blaid.

"Roedd yn angerddol am achosion lleol a doedd ganddo ddim ofn torchi ei lewys a mynd yn ar ôl  materion oedd yn peri pryder i’w gymuned.

"Roedd yn ymroddedig, yn frwdfrydig ac yn ffyddlon - bydd colled fawr ar ei ôl gan bawb oedd yn ei adnabod.

"Mae ein cydymdeimladau dwysaf yn mynd i'w deulu, yn enwedig ei fab ifanc."


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2023-03-21 17:04:39 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns