Peredur yn annog y Llywodraeth i weithredu i leihau ymosodiadau gan gŵn

LEAD_initiaitve_launch.jpeg

Mae AS Plaid Cymru wedi galw am ystyried mesur perchnogaeth cyfrifol o gŵn cyfrifol gan y llywodraeth.

Dywedodd Peredur Owen Griffiths, sy'n cynrychioli Dwyrain De Cymru, bod angen y mesur i gynyddu diogelwch cymunedol yn sgil mwy o ymosodiadau gan gŵn.

Ym Mhenyrheol - rhan o ranbarth Peredur - mae dau ymosodiad angheuol wedi bod ar gŵn a arweiniodd at farwolaethau Jack Lis a Shirley Patrick, sy'n 10 oed, oedd yn 83 oed.

Roedd mam Jack, Emma, yn yr oriel gyhoeddus ar gyfer yr araith a chanmolodd Peredur hi am ei dewrder a'i harweinyddiaeth yn ystod ei gyfraniad. 

Fel rhan o gynnig deddfwriaethol yr aelodau a gyflwynwyd i'w drafod, galwodd Peredur am flaenoriaethu perchnogaeth ac addysg cŵn cyfrifol.

Yn ystod ei araith, dywedodd Peredur: "Rwy'n credu ei bod yn ddyletswydd ar bobl yn y Senedd hon i archwilio'r hyn y gallwn ei wneud i wella bywydau'r bobl yr ydym yn eu cynrychioli. Mae amddiffyn ein hetholwyr a chynyddu diogelwch cymunedol - sy'n rhan o'r setliad datganoli - yn enghraifft o hynny.

"Oherwydd hynodrwydd - a byddwn yn dadlau abswrdiaethau - y setliad datganoli yng Nghymru, mae gennym rai pwerau ar gael i ni o ran anifeiliaid ond gadwyd pwerau allweddol eraill gan San Steffan.

"Mae unrhyw beth sy'n ymwneud â'r Ddeddf Cŵn Peryglus yn aros yn nwylo'r rhai sy'n eistedd yn Nhŷ'r Cyffredin.

"Fodd bynnag, mae gennym bwerau dros les anifeiliaid. Os cymerir dull deddfwriaethol i hyrwyddo 'cŵn iach hapus' yna mae o fewn ein cymhwysedd yn y Senedd hon."

Ychwanegodd: "Y gwir amdani yw bod nifer fawr o fridiau cŵn a allai fod yn beryglus yn y dwylo anghywir.

"Mae hyn yn rhywbeth sydd wedi cael ei gydnabod mewn gwledydd eraill lle mae addysg yn cael ei flaenoriaethu i berchnogion cŵn ac - mewn rhai achosion - mae cyfyngiadau yn cael eu gosod ar berchnogion cŵn i sicrhau eu bod yn berchen ar gi yn gyfrifol. 

"Mae honno'n ddadl rwy'n credu sy'n werth ei chael yng Nghymru.

"Os gallwn wneud rhywbeth cadarnhaol a rhagweithiol yma yng Nghymru, o fewn y fframwaith cyfyngedig yr ydym yn gweithredu oddi tano, dylem achub ar y cyfle hwnnw i amddiffyn ein dinasyddion.

"Rwy'n credu'n gryf mai'r atebion i'r problemau sy'n ein hwynebu fel unigolion, fel cymunedau, fel gwlad, sydd orau wrth ddod o'r tu mewn.

"O fewn Cymru. Os gallwn wneud unrhyw beth i wella diogelwch cymunedol, a thrwy hynny wneud y digwyddiadau erchyll a welsom yn ein cymunedau yn llai tebygol, gadewch i ni gael y ddadl, gadewch i ni gael yr ymgynghoriad a gadewch i ni wneud hyn dros y bobl rydyn ni'n eu gwasanaethu."

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2023-10-11 18:22:29 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns