AS Plaid yn Galw am Weithredu mewn Prinder Wyau

Pred_Profile_10.jpg

Mae Peredur Owen Griffiths wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i ymyrryd sicrhau dyfodol y diwydiant wyau yng Nghymru.

Gwnaeth yr Aelod Senedd Plaid Cymru dros Ddwyrain De Cymru y galwadau yn ystod cwestiynau i'r Gweinidog Materion Gwledig.

Dywedodd fod prinder diweddar ar silffoedd archfarchnadoedd yn arwydd o "drafferthion dwfn" o fewn y sector a oedd angen sylw brys i'w gywiro.

Wrth siarad yn y Siambr, dywedodd Peredur: "Bydd y rhan fwyaf o bobl sydd wedi bod yn siopa bwyd dros y misoedd diwethaf wedi sylwi ar brinder wyau.

"Mae rhai cynhyrchwyr, sy'n wynebu costau ac archfarchnadoedd cynyddol sy'n gwrthod adlewyrchu hyn o fewn eu cytundebau, yn gadael y diwydiant os ydyn nhw'n gallu.

"Cafodd hyn ei wneud yn glir i mi gan gynhyrchydd wyau yn fy rhanbarth yn ystod cyfarfod diweddar. Dywedon nhw wrtha i mewn termau di flewyn ar dafod bod y sector wyau mewn trafferthion dwfn.

"Weinidog, beth y gellir ei wneud i gael gwell gydlynu yn y gadwyn gyflenwi i roi hyder i'n ffermwyr gynhyrchu ein hwyau Cymreig?

"Oni bai bod y mater hwn yn cael ei daclo, rydym yn wynebu mwy o fewnforio wyau o wyau i lenwi'r bwlch, heb sicrwydd eu bod yn cael eu cynhyrchu i'r un safon ac felly'n rhydd o facteria fel salmonela.

"Mae'n hanfodol bod wyau'n parhau i fod yn gwbl olrheiniol yn ogystal ag yn fforddiadwy, a hoffwn wybod beth mae'r Llywodraeth yn ei wneud i fynd i'r afael â'r broblem fawr yn y sector."

Wrth ymateb dywedodd y Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths ei bod wedi ysgrifennu at Weinidog yn Llywodraeth Dorïaidd y DU cyn y Nadolig am y mater ond ei bod yn dal i aros am ateb.

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2023-02-16 08:54:18 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns