AS Plaid Cymru yn Rhybuddio am "Gynsail Peryglus" yn Natblygiad Diweddaraf y Pwll Glo Cast Agored

Pred_Headshot_2.jpg

Wrth ymateb i'r newyddion bod Ffos-y-Ffran ar yr 11eg awr wedi apelio y gorchymyn i'w hatal rhag cloddio glo, dywedodd Peredur Owen Griffiths, AS Plaid Cymru dros Ddwyrain De Cymru: "Mae perchnogion y pwll glo yn trin awdurdodau cyhoeddus a thrigolion lleol gyda dirmyg llwyr.

"Maen nhw wedi bod yn ddihid i’r gyfraith gynllunio ac wedi chwarae’r system apelio er mwyn tynnu cymaint o lo ac elw o'r tir ag y gallan nhw.

"Yn y cyfamser, mae trigolion a'r amgylchedd lleol yn dioddef tra bod y mater hwn yn cael ei benderfynu yn y llysoedd."

Ychwanegodd: "Rwy'n bryderus am y cynsail peryglus y mae hyn yn ei osod ar gyfer y dyfodol. Os nad ydyn ni'n ofalus, bydd Cymru'n cael ei gweld fel lle hawdd i gorfforaethau wneud unrhyw beth a fynnon nhw."

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2023-06-28 16:23:51 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns