AS Plaid Cymru yn Croesawu Cynigion Cadarnhaol ar gyfer Gwella GIG Cymru

Grange_pic.jpg

Mae Aelod o'r Senedd Plaid Cymru wedi dweud y dylai cynllun ei blaid i wella'r GIG yng Nghymru gael ei weithredu'n gyflym.

Yn ôl Peredur Owen Griffiths AS, mae gan y cynllun pum pwynt y potensial i fynd i'r afael â'r argyfwng o fewn y GIG, sydd wedi'i nodweddu gan oedi hir yn yr Adran Damweiniau ac Achosion Brys, rhestrau aros enfawr a'r gweithlu at streic.

Heddiw, datgelodd Plaid Cymru y cynllun fydd yn cysylltu a dadl iechyd yn y Senedd yfory y bydd Peredur yn siarad ynddo.

Mae'r mesurau'n cynnwys, ond heb eu cyfyngu i'r canlynol:

  1. Tâl: Darparu bargen deg i weithwyr y GIG er mwyn creu’r sylfeini ar gyfer gwasanaeth iechyd a gofal cynaliadwy.
  2. Cadw’r Gweithlu: Gwneud ein GIG yn lle deniadol i weithio ynddo.
  3. Atal: Ehangu’n sylweddol y pwyslais a’r flaenoriaeth a roddir i fesurau iechyd ataliol.
  4. Rhyngweithio Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Mabwysiadu agwedd gynaliadwy i sicrhau symudiad di-dor o ofal iechyd i ofal cymdeithasol.
  5. Achub ein gwasanaeth: Creu gwasanaeth iechyd a gofal gwydn sy’n addas ar gyfer y dyfodol.

Dywedodd Peredur: "Mae'r Llywodraeth Lafur wedi gwrthod cydnabod yr argyfwng o fewn y GIG. Rwy'n gobeithio y byddan nhw'n sylweddoli'n gyflym maint y problemau y mae staff y GIG yn dweud wrthym ni amdanyn nhw yn rheolaidd.

"Mae potensial i'r cynigion hyn wneud gwahaniaeth gwirioneddol i staff a chleifion fel ei gilydd. Nid yw gwneud dim - sydd wedi bod yn modus operandi Llafur yn rhy hir - yn opsiwn bellach.  

"Mae Llafur yn awyddus i bwyntio eu bys at San Steffan - sy'n haeddu cael y bai - ond sy'n llai na awyddus i ganolbwyntio ar y newidiadau positif y gallan nhw eu gwneud.

"Er mwyn cleifion a staff, rwy'n gobeithio y bydd y Llywodraeth Lafur yn mabwysiadu'r polisïau hyn yn gyflym. Rhaid cydnabod a mynd i'r afael â'r dirywiad yn y GIG cyn gynted â phosibl er mwyn atal unrhyw ddifrod pellach i sefydliad poblogaidd."

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2023-01-24 13:54:09 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns