Peredur yn galw am daith ddiogel i ffoaduriaid Gaza

Gaza_Rally_Cardiff2.jpg

Mae AS Plaid Cymru wedi galw am roi'r "llwybr diogel" a'r lloches i bobl yn Gaza sy'n ffoi rhag bomio Israel.

Gwnaeth Peredur Owen Griffiths y galwadau yn y Senedd yn ystod cwestiynau i'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol yng nghyd-destun y nifer cynyddol o farwolaethau yn Gaza.

Mae'r cynrychiolydd wedi siarad mewn gorymdeithiau a ralïau niferus yn ystod yr wythnosau diwethaf i alw am gadoediad parhaol i ddod â'r tywallt gwaed i ben.

Dywedodd: "Ers i'r trais ffrwydro yn Gaza ddechrau mis Hydref, mae nifer y marwolaethau bellach wedi mynd heibio 18,000 mewn ychydig dros ddau fis.

"Mae dadansoddiad wedi dangos bod mwyafrif y marwolaethau wedi bod yn bobol gyffredin diniwed. Mae llawer ohonynt yn blant sy'n hollol dorcalonnus.

"Dyna pam ei bod yn hanfodol sicrhau cadoediad parhaol fel y gelwir amdano yng nghynnig Plaid Cymru a drafodwyd gennym yma.

"Nes i hynny gael ei gyflawni, mae'r sefyllfa yn ansicr a dweud y lleiaf."

"Cysylltodd un o drigolion Cymru gyda theulu ym Mhalestina â Phlaid Cymru i ddweud bod mwy na 30 o aelodau o’i deulu wedi cael eu lladd yn eu cartrefi. Mae'r rhai sydd wedi goroesi, yn byw mewn pebyll.

"Mae hyd yn oed ardaloedd a ystyriwyd yn flaenorol yn "ddiogel" gan luoedd Israel, fel De Gaza, wedi dod yn dargedau di-baid, gan adael dim hafan ddiogel yn ôl Sefydliad Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig.

Ychwanegodd 'Rwy'n estyn allan atoch mewn ple enbyd am gymorth i sicrhau llwybr uniongyrchol a diogel i fy nheulu allan o Gaza ar sail dyngarol....Rydym yn gofyn am breswyliad dyngarol dros dro nes ei bod yn ddiogel iddynt ddod o hyd i ateb mwy parhaol.'

Ychwanegodd Peredur: "Weinidog, agorodd Cymru ei breichiau mewn croeso a chefnogaeth i ffoaduriaid o Syria, Affganistan ac Wcráin yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

"Pa drafodaethau y mae'r Llywodraeth hon wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU i sefydlu cynllun ffoaduriaid, a sut y gallai Cymru chwarae ei rhan mewn cynllun o'r fath i gynnig llwybr diogel a noddfa i bobl Gaza sydd am ffoi o'r tywallt gwaed?"

Mewn ymateb, dywedodd y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, Jane Hutt ei bod wedi siarad yn ddiweddar gyda'i chydweithwyr yn Llywodraeth y DU a'r Alban am gynllun o'r fath.

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2023-12-20 16:32:30 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns