Peredur yn Ymateb i Gyllideb Anodd i Awdurdodau Lleol

Pred_profile_pic_Nov_2021_1.jpg

Mae Aelod o'r Senedd Plaid Cymru wedi beirniadu'r setliad cyllideb a allai olygu bod "pobl fregus yn mynd i ddioddef".

Roedd Peredur Owen Griffiths AS, llefarydd Plaid Cymru dros Lywodraeth Leol a Chyllid, yn ymateb yn sgil dadorchuddio cyllideb ddrafft Llywodraeth Lafur ar gyfer 2024/25.

Wrth siarad ar ôl holi Gweinidog Cyllid Llafur yn ystod y Pwyllgor Cyllid y mae'n ei gadeirio, dywedodd Peredur: "Er gwaethaf y cynnydd cymedrol mewn cyllid, mae hon wedi bod yn gyllideb anodd i awdurdodau lleol ledled Cymru.

"Oherwydd anhydred a dideimlad y Torïaid yn San Steffan - sydd wedi ei waethygu gan gamreoli ariannol y Llywodraeth Lafur yng Nghymru - gofynnir i gynghorau wneud mwy gyda llai.

"Dyma pam y galwodd Plaid Cymru hon yn gyllideb anghynaladwy. Mae gwasanaethau rheng flaen yn mynd i ddod dan bwysau anhygoel a bydd awdurdodau lleol yn wynebu'r dasg annymunol o benderfynu pa wasanaeth hanfodol i'w torri.

"Mae yna ofn y bydd llawer o gynlluniau sy'n arbed arian yn y tymor hir, yn cael eu torri i leihau'r llinell waelod yn y tymor byr. Gallai hyn gael goblygiadau mawr i awdurdodau lleol yn y tymor hir.

"Mae pobl fregus - sydd angen help a chefnogaeth eu hawdurdod lleol - yn mynd i ddioddef yn y tymor hir o ganlyniad i setliad y gyllideb.

"Rwy'n gwybod y bydd fy nghydweithwyr Plaid Cymru sy'n arwain cynghorau ledled Cymru yn gweithio'n ddiflino i leihau'r effaith ar drigolion lleol a gwneud y gorau o sefyllfa anodd.

"Dyna pam mae Plaid Cymru eisiau datganoli mwy o rymoedd i Gymru fel y gallwn ni insiwleiddio ein hunain yn well o benderfyniadau Prif Weinidog y DU nad yw'n poeni fawr ddim am anghenion pobl yng Nghymru."

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2023-12-20 16:18:11 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns