Peredur yn Craffu ar Waith y Gweinidog Iechyd ynghylch Anhygyrchedd Y Grange

Grange_pic.jpg

Mae Aelod o'r Senedd Plaid Cymru wedi codi ofnau y gallai ysbyty blaenllaw fynd yn anoddach i'w gyrraedd pan fydd cyllid bws yn cael ei dynnu'n ôl.

Dywedodd Peredur Owen Griffiths wrth y Senedd fod Ysbyty'r Grange ger Cwmbrân eisoes yn anhygyrch i nifer o gymunedau fel mae pethau ar hyn o bryd.

Yn ystod cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd, gofynnodd Aelod Senedd Dwyrain De Cymru pa bryderon oedd yno am y £350m yn mynd yn anoddach i'w cyrraedd.

Dywedodd: "Dylai'r Gweinidog, un o'r prif ystyriaethau ar gyfer lleoliad ysbyty newydd fod a yw'n hygyrch i bob claf, staff ac ymwelwyr fel ei gilydd.

"Efallai bod ysbyty'r Faenor, ger Cwmbrân, yn ysbyty modern, ond mae'n anodd, mewn gwirionedd, i gael mynediad i lawer o'r cymunedau mae e fod i wasanaethu.

"Gwelsom hyn pan oedd fy nghydweithwyr Plaid Cymru Cynghorydd Steve Skivens a'r Cynghorydd Charlotte Bishop, y ddau gynghorydd yn cynrychioli Caerffili—un ym Mhen-yr-heol ac un yng Nghwm Aber—wedi ceisio cyrraedd yr ysbyty o Abertridwr gan ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

"Fe gymerodd hi ddau fws iddyn nhw, mwy na dwy awr ac ar gost o fwy na £9 yr un i gyrraedd yno. Gyda'r Llywodraeth yn tynnu arian pandemig yn ôl i gwmnïau bysiau yn ddiweddarach eleni, a rhagfynegiadau cwymp trychinebus i lawer o wasanaethau bws, gallai ysbyty'r Grange ddod yn anoddach fyth i unrhyw un sydd ddim yn teithio mewn cerbyd modur preifat. "

Ychwanegodd: "Pa ystyriaeth ydych chi wedi ei roi i wella mynediad i ysbytai i'r rhai sydd heb gerbydau modur? Ydych chi'n rhannu pryderon Plaid Cymru am y dirywiad yn sgil torri’r arian i gwmnïau bysys o safbwynt cael mynediad at wasanaethau iechyd?"

Mewn ymateb, dywedodd y Gweinidog Iechyd bod y llywodraeth yn " bryderus" am fynediad i'r Grange a bod arian wedi'i ddarparu yn ddiweddar i wella pethau.

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2023-04-27 15:14:27 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns