Ni all hyn ddigwydd eto – Peredur

Grange_pic.jpg

Wrth ymateb i'r newyddion bod Ysbyty’r Grange unwaith eto wedi rhyddhau'r corff anghywir i deulu, dywedodd Peredur Owen Griffiths - AS Plaid Cymru dros Ddwyrain De Cymru: "Pan ddaeth newyddion am y gwall cyntaf gyda chorff i'r amlwg fis Rhagfyr diwethaf, roeddwn yn gobeithio y byddai'n ddigwyddiad ynysig.

"Rydym bellach wedi darganfod ei fod wedi digwydd eto tua'r un adeg â'r digwyddiad cyntaf. Mae hwn yn ddigwyddiad pryderus iawn na fydd yn gwneud fawr ddim i sicrhau hyder y cyhoedd yng nghymhwysedd yr ysbyty.

"Rwy'n gwerthfawrogi bod gweithdrefnau wedi tynhau ers i'r camgymeriadau ddod i'r amlwg gyntaf ond mae angen ailasesu'r prosesau oherwydd yn amlwg roedd gwallau difrifol a sylweddol yn y ffordd y cafodd pethau'u rhedeg. Ni all hyn ddigwydd eto.

"Byddaf yn ceisio codi'r mater hwn gyda'r Llywodraeth Lafur sy'n gyfrifol am iechyd yng Nghymru."

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2024-03-09 20:00:52 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns