Aelodau Seneddol Plaid yn cymryd rhan mewn digwyddiad i nodi'r doll marwolaeth Palesteinaidd

Naming_the_Dead4.jpeg

Roedd Peredur Owen Griffiths AS Plaid Cymru a Delyth Jewell yn rhan o brotestiad i dynnu sylw at nifer y Palesteiniaid a laddwyd yn Gaza ers mis Hydref diwethaf.

Cynhaliwyd digwyddiad Baner Enwi'r Meirw ar risiau'r Senedd yr wythnos hon, roedd yn 200m o hyd. Roedd yn cwmpasu pedair adran ac roedd angen dwsinau o wirfoddolwyr i'w dal i fyny.

Hyd yma, mae mwy na 30,000 o farwolaethau wedi cael eu cofnodi o ganlyniad i ymgyrch lluoedd milwrol Israel, gyda'r mwyafrif o'r rhain yn fenywod a phlant.

Wrth siarad wedi'r digwyddiad, dywedodd Peredur: "Pan welwch yr enwau ar y faner, mae'n dod â graddfa'r lladd yn Gaza i ffocws.

"Y gwir amdani yw, yn y dyddiau sy'n dilyn, y bydd llawer mwy o enwau i'w hychwanegu at y rhestr a gan gynnwys plant.

"Yn anad dim, mae'n tanlinellu'r angen am gadoediad ar unwaith a gweithrediad cymorth dyngarol ar raddfa annirnadwy oherwydd y lefelau dinistr a achoswyd ar Gaza.

"Roedd yr angen am gadoediad yn glir pan bleidleisiodd y Senedd drosto ddechrau Tachwedd. Rydym bellach bedwar mis yn ddiweddarach, gyda miloedd yn fwy wedi marw.

"Mae sefyll o wneud dim byd yn anfaddeuol. Rwy'n erfyn ar arweinwyr gwleidyddol yn San Steffan a'r Unol Daleithiau i weithredu'n gyflym ac yn bendant cyn i fywydau mwy o bobl ddiniwed gael eu cymryd."

Dywedodd Delyth: "Roedd yn brofiad emosiynol iawn gweld enwau'r miloedd o bobl sydd wedi cael eu lladd - roedd yn ein hatgoffa ni i gyd bod bywydau wedi eu torri'n greulon o fyr y tu ôl i bob ystadegyn. 

"Gofynnais i bob person yno ymuno â mi mewn gweddi, i ba bynnag Dduw y gwnaethon nhw weddïo arno, neu os nad oedd ganddyn nhw grefydd, i ddal enwau'r miloedd hyn o bobl yn eu calonnau. 

"I weddïo dros yr eneidiau gwerthfawr a laddwyd yn Gaza, yn Israel, dros y gwystlon sy'n dal i gael ei dal, ac i ymuno mewn gobaith penderfynol a didwyll bod yn rhaid i'r marwolaethau hyn ddod i ben.

"Er mwyn y miloedd hyn o bobl, a phawb y mae eu bywydau yn dal i fod yn y fantol, rhaid cael cadoediad, dychwelyd gwystlon, a diwedd ar y lladd."

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2024-03-15 16:55:45 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns