Newyddion

Peredur yn condemnio llywodraeth Lafur am ddiffyg gweithredu dros Gaza

Gaza_Rally_Cardiff1.jpg

Mae AS Plaid Cymru wedi dweud bod ymateb pitw y Llywodraeth Lafur i'r rhyfel yn Gaza yn "siomedig".

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS Plaid Cymru yn craffu ar Gynlluniau Cloddio Glo yn y Senedd

Brynithel_tie_snip.PNG

Mae Peredur Owen Griffiths wedi codi mater diogelwch tomenni glo yn ystod cwestiynau i'r Llywodraeth a dadl dan arweiniad Plaid Cymru yn y Senedd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Peredur yn galw ar Lywodraeth Lafur i wneud mwy i wrthwynebu rhyfel yn Gaza

Gaza_Rally_Cardiff3.jpg

Mae AS Plaid Cymru wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i gynyddu ei gwrthwynebiad i'r rhyfel yn Gaza.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Peredur yn siomedig am i San Steffan wrthod caniatáu Gŵyl y Banc Dydd Gŵyl Dewi

Pred_profile_2.jpg

Mae AS Plaid Cymru wedi beirniadu ymateb "diystyriol" gan San Steffan i'w gais am Ŵyl y Banc ychwanegol i Gymru ar Ddydd Gŵyl Dewi.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Peredur a Rhun yn ymweld â Gwasanaethau Trin Cyffuriau ac Alcohol yng Ngwent

GDAS_Visit_pic2.jpg

Treuliodd Arweinydd Plaid Cymru Rhun ap Iorwerth a'r aelod rhanbarthol Peredur Owen Griffiths amser gyda mentoriaid dan hyfforddiant gyda Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Gwent (GDAS).

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae pobl ger Ffos-y-Frân wedi dioddef digon yn barod – Peredur

Ffos_y_fran_opencast_rallying_pic.jpg

Mae AS Plaid Cymru wedi galw am weithredu wedi i hen bwll glo brig dadleuol gael ei ddefnyddio ar gyfer ralïo dros y penwythnos.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Aelodau Seneddol Plaid yn cymryd rhan mewn digwyddiad i nodi'r doll marwolaeth Palesteinaidd

Naming_the_Dead4.jpeg

Roedd Peredur Owen Griffiths AS Plaid Cymru a Delyth Jewell yn rhan o brotestiad i dynnu sylw at nifer y Palesteiniaid a laddwyd yn Gaza ers mis Hydref diwethaf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ni all hyn ddigwydd eto – Peredur

Grange_pic.jpg

Wrth ymateb i'r newyddion bod Ysbyty’r Grange unwaith eto wedi rhyddhau'r corff anghywir i deulu, dywedodd Peredur Owen Griffiths - AS Plaid Cymru dros Ddwyrain De Cymru: "Pan ddaeth newyddion am y gwall cyntaf gyda chorff i'r amlwg fis Rhagfyr diwethaf, roeddwn yn gobeithio y byddai'n ddigwyddiad ynysig.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

TrC yn ymddiheuro mewn llythyr at ASau Plaid Cymru am oedi dros bontydd sydd wedi'u difrodi

IMG_3359.JPEG

Mae dau Aelod o'r Senedd Plaid Cymru wedi croesawu'r newyddion y bydd pont droed yn cael ei thrwsio yn fuan ar ôl bron i bedair blynedd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Peredur yn croesawu Caffael Fab Wafer Casnewydd

Newport_Wafer_Fab_Meeting_Nov_2023.jpg

Wrth ymateb i'r newyddion bod meddiant Newport Wafer Fab wedi'i gymeradwyo o'r diwedd, dywedodd Peredur Owen Griffiths, AS Plaid Cymru dros Ddwyrain De Cymru: "Mae hyn yn newyddion gwych i bawb dan sylw.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns