Newyddion

Peredur yn Rali Cefnogaeth Drawsbleidiol i Alw Trais Pellach yn Erbyn Palestiniaid

Gaza_Rally_Cardiff1.jpg

Mae Peredur Owen Griffiths wedi ceisio cefnogaeth drawsbleidiol i gondemnio'r tywallt gwaed parhaus yn Gaza.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Peredur yn tynnu sylw at y peryglon sy'n wynebu'r rhai mwyaf bregus yn y flwyddyn newydd

Brynithel_tie_snip.PNG

Mae AS Plaid Cymru wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i sicrhau nad yw'r tlotaf yn ysgwyddo'r baich o doriadau yn y gyllideb.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Peredur yn Ymateb i Gyllideb Anodd i Awdurdodau Lleol

Pred_profile_pic_Nov_2021_1.jpg

Mae Aelod o'r Senedd Plaid Cymru wedi beirniadu'r setliad cyllideb a allai olygu bod "pobl fregus yn mynd i ddioddef".

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Peredur yn galw am daith ddiogel i ffoaduriaid Gaza

Gaza_Rally_Cardiff2.jpg

Mae AS Plaid Cymru wedi galw am roi'r "llwybr diogel" a'r lloches i bobl yn Gaza sy'n ffoi rhag bomio Israel.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

ASau Plaid Cymru yn annog i “Erlyn y rhai sy’n Llygru gyda'r holl bwerau sydd ar gael i ni"

Environment_Pic_2.jpg

Mae dau Aelod o'r Senedd Plaid Cymru wedi galw am ymyrraeth gan y llywodraeth i fynd i'r afael â safleoedd gwenwynig ar draws Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Angen gweithredu ar frys i frwydro yn erbyn tlodi tanwydd - Peredur

Warm_This_Winter_pledge_pic.jpg

Mae AS Plaid Cymru wedi galw canfyddiadau adroddiad elusen ar raddfa tlodi yng Nghymru yn "frawychus".

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Peredur yn Galw am Fwy o Help i Brosiectau Gwrthdlodi Bwyd

Cwm_Community_pic_3.jpg

Mae Aelod o'r Senedd Plaid Cymru wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i'w gwneud hi'n haws i fanciau bwyd neu gynlluniau rhannu bwyd wneud cais am grantiau.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae Peredur yn Galw am System Decach i Ddisodli Treth Gyngor "Atchweliadol a Hen Ffasiwn"

Willowtown_canvassing.jpg

Mae AS Plaid Cymru wedi galw am system decach ar gyfer aelwydydd incwm is mewn diwygiad arfaethedig i'r dreth gyngor.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Uned Iechyd Meddwl Angen Gwella'n Gyflym – Peredur

Pred_profile_2.jpg

Mae AS Plaid Cymru wedi mynegi ei siom am ganfyddiadau damniol arolygiad dirybudd o uned iechyd meddwl arbenigol ym Mlaenau Gwent.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Defnyddio Cwmnïau Casglu Dyledion Cymeradwy "O’r Diwedd" - Peredur

New_Pred_head_shot_June_2023_small.jpg

Mae AS Plaid Cymru wedi croesawu cyfyngiadau llymach ar y defnydd o gwmnïau casglu dyledion gan awdurdodau lleol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns