Newyddion

'Plaid Cymru yn Gwrando ar y Cymoedd' – Peredur

Llanhilleth_Street_surgery_pic_07.10.21.jpg

Mae AS Plaid Cymru wedi croesawu fod ei blaid yn cynnal cynhadledd i drafod materion sy'n bwysig i gymunedau'r cymoedd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Arbenigwyr yn Trafod Alcohol yn y Cyfarfod Trawsbleidiol diweddaraf a gynhaliwyd gan Peredur

CPG_Alcohol.jpg

Alcohol oedd testun cyfarfod diweddaraf y Grŵp Trawsbleidiol ar Ddefnyddio Sylweddau a Dibyniaeth a gynhaliwyd gan Peredur Owen Griffiths o Blaid Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS Plaid Cymru yn gofyn i'r Gweinidog Iechyd Gyfiawnhau Toriadau mewn Dwy Uned Fân Anafiadau

Brynithel_tie_snip.PNG

Mae AS Plaid Cymru wedi codi'r toriad arfaethedig o'r oriau ar gyfer dwy uned mân anafiadau gyda'r Llywodraeth Lafur.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Peredur yn Cymeradwyo Canolfan Ailgylchu yn Abertyleri

Wastesavers_Visit_Pic.jpg

Buodd AS Plaid Cymru i Siop Ailddefnyddio ym Mlaenau Gwent i glywed am eu gwaith yn lleihau tirlenwi.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Peredur yn annog y Llywodraeth i weithredu i leihau ymosodiadau gan gŵn

LEAD_initiaitve_launch.jpeg

Mae AS Plaid Cymru wedi galw am ystyried mesur perchnogaeth cyfrifol o gŵn cyfrifol gan y llywodraeth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Peredur yn Cyhoeddi Manylion Cynhadledd Arbennig Plaid Cymru ar Lawr Gwlad yn Ystod Araith Cynhadledd

Pred_Aber_Conference_Speech_2023.jpeg

Mae Aelod o'r Senedd Plaid Cymru wedi cyhoeddi y bydd 'cynhadledd y cymoedd' yn cael ei chynnal gan y blaid yn ddiweddarach yr hydref hwn.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Peredur yn canmol prosiect newydd sydd â'r nod o atal ymddygiad ymosodol gan gŵn

LEAD_initiaitve_launch.jpeg

Mae Aelod o'r Senedd Plaid Cymru wedi croesawu menter sydd â'r nod o hyrwyddo perchnogaeth gyfrifol ar gŵn.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cymorth ei Angen i Weithwyr dan fygythiad gan ddiswyddiad – Peredur Urges Llywodraeth

Rhun_Ap_Iorwerth_and_Peredur_Owen_Griffiths_(002).jpg

Mae AS Plaid Cymru wedi galw ar y Prif Weinidog i sicrhau bod yr holl gymorth posib yn cael ei roi i 100 o weithwyr sy'n cael eu diswyddo o safle lled-ddargludyddion Casnewydd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

"All pethau ddim mynd ymlaen fel hyn" – mae Peredur a Delyth yn condemnio cynlluniau i godi tai ar safle gwenwynig ger canol tref Caerffili

edit2.jpg

Mae dau Aelod Senedd Plaid Cymru wedi tynnu sylw at beryglon safleoedd gwenwynig yn eu rhanbarth gydag ymweliad â hen ffatri tar a gynigiwyd ar gyfer adeiladu tai.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyngor yn Osgoi Cwestiynnau gan Peredur ynghylch tryloywder o ran Cynlluniau Cymeradwyo Trac Rasio Dadleuol

Greyhounds_pics2.jpg

Mae Aelod o'r Senedd Plaid Cymru wedi cwestiynu pam fod awdurdod lleol wedi caniatáu i geisiadau cynllunio dadleuol gael eu penderfynu y tu ôl i ddrysau caeedig.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns