Newyddion

AS'au Plaid Cymru yn Hyrwyddo Cynhyrchu Bwyd Yn ystod Ymweliad Rhandiroedd

 

Mae Peredur Owen Griffiths a Delyth Jewell wedi dod at ei gilydd i hyrwyddo rhandiroedd a hyrwyddo diogelwch bwyd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhoi Mwy o Ystyriaeth i'r Amgylchedd mewn Polisi Cynllunio – Peredur & Delyth

Housing_Development_pic.jpg

Mae Peredur Owen Griffiths o Blaid Cymru a Delyth Jewell wedi galw am roi mwy o ystyriaeth i'r amgylchedd wrth ystyried datblygiadau tai mawr.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae ASau Plaid yn Galw am roi mwy o Gefnogaeth i Drigolion am Lifogydd yng Nghaerffili

Brookside_Close_pic.jpg

Mae Peredur Owen Griffiths a Delyth Jewell o Blaid Cymru wedi ymuno â phreswylydd lleol ar stryd sy'n cael ei phlagio gan lifogydd i fynnu camau gorfodi llymach.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae Peredur a Delyth yn dweud bod "digon yn ddigon" yng ngwaith glo brig dadleuol

Ffos_y_Fran_opencast_pic.jpg

Mae Peredur Owen Griffiths a Delyth Jewell o Blaid Cymru wedi galw ar awdurdodau i gymryd safiad llymach ar y pwll glo glo brig olaf sy'n weddill yn y DU.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Peredur yn Canmol Cynllun Chwarae'r Haf

Penyrheol_Playscheme.jpeg

Mae Aelod Plaid Cymru o'r Senedd wedi rhoi canmoliaeth i gynllun chwarae'r haf sydd wedi bod yn diddanu plant ers bron i bedwar degawd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS Plaid Cymru yn Gwneud Pethau 'Ei Ffordd ei Hun' ar Ymweliad a Canolfan Ddydd

Able_pics_1.jpg

Cafodd AS Plaid Cymru roi cynnig ar fod yn ychydig o DJ pan ymwelodd â chanolfan ddydd boblogaidd yn Nhorfaen.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ar ben-blwydd y GIG, mae Peredur yn galw ar Lywodraeth Lafur i fynd i'r afael ag anghydfodau gyda staff

New_Pred_head_shot_June_2023_Landscape_offset_small.jpg

Ar ben-blwydd y GIG yn 75 oed, mae Peredur Owen Griffiths o Blaid Cymru wedi rhybuddio bod yn rhaid gofalu am staff os yw'r sefydliad am barhau am 75 mlynedd arall.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS Plaid Cymru yn Rhybuddio am "Gynsail Peryglus" yn Natblygiad Diweddaraf y Pwll Glo Cast Agored

Pred_Headshot_2.jpg

Wrth ymateb i'r newyddion bod Ffos-y-Ffran ar yr 11eg awr wedi apelio y gorchymyn i'w hatal rhag cloddio glo, dywedodd Peredur Owen Griffiths, AS Plaid Cymru dros Ddwyrain De Cymru: "Mae perchnogion y pwll glo yn trin awdurdodau cyhoeddus a thrigolion lleol gyda dirmyg llwyr.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS Plaid Cymru yn galw ar Brif Weinidog Cymru i Ddarparu Cymorth Ychwanegol i Helpu gyda Codiad Cyfraddau Morgeisi

Peredur_profile_pic_pro.PNG

Mae Aelod o'r Senedd Plaid Cymru wedi codi mater cymorth morgais gyda'r Prif Weinidog.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Datganoli'r System Cyfiawnder Troseddol i Sicrhau Cydraddoldeb Cyfreithiol a Hybu Niferoedd yr Heddlu – Peredur

Pred_profile_pic_Nov_2021_1.jpg

Mae Peredur Owen Griffiths o Blaid Cymru wedi dweud bod cael ein clymu i system cyfiawnder troseddol Lloegr wedi gwadu cynrychiolaeth gyfreithiol i rannau helaeth o'r boblogaeth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns