Newyddion

AS Plaid Cymru yn Siarad dros Ofalwyr Di-dâl

Pred_profile_3.jpg

Mae Peredur Owen Griffiths wedi galw am fwy o gefnogaeth i ofalwyr di-dâl yn ystod Cwestiynau'r Prif Weinidog.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Peredur yn galw am ymateb cyflym gan y llywodraeth yn dilyn colli swyddi sylweddol

Rhun_Ap_Iorwerth_and_Peredur_Owen_Griffiths_(002).jpg

Mae AS Plaid Cymru wedi galw o'r newydd am weithredu'r llywodraeth i helpu gweithwyr sydd wedi eu heffeithio gan gau dwy ffatri fwyd yng Ngwent.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cau Ffatri’n Ergyd "Ddinistriol" – Peredur

Pred_profile_2.jpg

Wrth ymateb i'r cyhoeddiad y bydd Tillery Valley Foods yn cau, dywedodd AS Plaid Cymru, Peredur Owen Griffiths: "Mae hyn yn newyddion trychinebus i dref Abertyleri a'r cymunedau cyfagos.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Peredur yn galw am gymorth ariannol i gyflogwr mawr Blaenau Gwent

Willowtown_canvassing.jpg

Wrth ymateb i sylwadau fod Tillery Valley Foods o Gwmtyleri mewn trafferthion ariannol, dywedodd Peredur Owen Griffiths, AS Plaid Cymru dros Ddwyrain De Cymru: "Mae'r newyddion yma yn ergyd drom i'r gymuned leol a thu hwnt.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae angen agwedd Gyson a Rhagweithiol ynglyn a Cŵn Peryglus– Peredur

Brynithel_tie_snip.PNG

Mae Aelod Senedd Plaid Cymru wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i weithredu ar fater ymosodiadau gan gŵn.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Peredur yn Croesawu Penderfyniad i Roi Diwedd ar Fwyngloddio Yng Ngwaith Glo “Open Cast” Mwyaf y DU

Pred_profile_pic_Nov_2021_1.jpg

Wrth ymateb i'r newyddion bod estyniad i'r pwll glo brig yn Ffos-y-Fran, ger Merthyr Tudful, wedi'i wrthod, dywedodd Peredur Owen Griffiths AS : "Mae hwn yn newyddion i'w groesawu i'r trigolion lleol niferus y mae eu bywydau wedi'u difetha gan gloddio cast agored yn eu cymuned. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Peredur yn Craffu ar Waith y Gweinidog Iechyd ynghylch Anhygyrchedd Y Grange

Grange_pic.jpg

Mae Aelod o'r Senedd Plaid Cymru wedi codi ofnau y gallai ysbyty blaenllaw fynd yn anoddach i'w gyrraedd pan fydd cyllid bws yn cael ei dynnu'n ôl.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Peredur yn annog y Gweinidog Llafur i achub swyddi Pontllanfraith

Pred_Profile_10.jpg

Mae Aelod o'r Senedd Plaid Cymru wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i ymyrryd er mwyn achub 100 o swyddi yn ardal y Coed Duon.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Peredur Slams Gosod Mesuryddion Rhagdalu Ynni

Brynithel_tie_snip.PNG

Mae Aelod o'r Senedd Plaid Cymru wedi siarad am y sgandal o orfodi gosod mesuryddion rhagdalu ynni.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae Peredur yn Defnyddio Araith Gwrth-Hiliaeth i Ffrwydro Torïaid am Alluogi'r Dde Eithafol

Anti-racism_march1.jpg

Mae Aelod Plaid Cymru o'r Senedd wedi siarad yn erbyn Llywodraeth Torïaidd San Steffan mewn rali gwrth-hiliaeth a gynhaliwyd ym mhrifddinas Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns