Newyddion

Peredur a Delyth yn Anfon Cydymdeimladau at Deulu Cyn-Gynghorydd Plaid Cymru

Dan_Llewellyn.jpg

Mae Aelodau Senedd Plaid Cymru, Peredur Owen Griffiths a Delyth Jewell wedi rhoi teyrnged i gyn Gynghorydd Cymuned Plaid Cymru fu farw'n sydyn.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Blaenoriaethu ein hamgylchedd – Mae ASau Plaid Cymru yn annog awdurdodau

Environment_Pic_2.jpg

Mae dau Aelod Senedd Plaid Cymru wedi bod ar daith o amgylch safleoedd ym Mwrdeistref Sirol Caerffili i dynnu sylw at ddiffyg blaenoriaethu materion amgylcheddol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

ASau Plaid Cymru'n galw am wella gofal i gleifion canser

edit6.jpg

Mae dau o ASau Plaid Cymru wedi cefnogi galwadau ar y Llywodraeth yng Nghymru i wella gofal lliniarol y tu allan i oriau swyddfa.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Peredur yn dal Tair Blaid Wleidyddol San Steffan i gyfri am eu Rôl mewn Toriadau Mawr i'r Heddlu

Pill_Walkabout_1.jpg

Mae AS Plaid Cymru wedi rhoi'r bai ar bleidiau gwleidyddol San Steffan am y toriadau enfawr i blismona ers 2010.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS Plaid yn Galw am Weithredu mewn Prinder Wyau

Pred_Profile_10.jpg

Mae Peredur Owen Griffiths wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i ymyrryd sicrhau dyfodol y diwydiant wyau yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

MS Plaid Cymru yn galw am rymuso Cymunedau yn y system gynllunio

edit2.jpg

Mae Aelod o'r Senedd Plaid Cymru wedi galw am rymuso preswylwyr o ran gwrthwynebu ceisiadau cynllunio.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS Plaid Cymru yn Croesawu Cynigion Cadarnhaol ar gyfer Gwella GIG Cymru

Grange_pic.jpg

Mae Aelod o'r Senedd Plaid Cymru wedi dweud y dylai cynllun ei blaid i wella'r GIG yng Nghymru gael ei weithredu'n gyflym.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS Plaid Cymru yn galw am fwy o gyfeiriad gan y llywodraeth Lafur i atal troseddau tir comin

Pred_Profile_10.jpg

Mae Aelod o'r Senedd Plaid Cymru wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i roi mwy o arweiniad i awdurdodau o ran erlyn troseddau amgylcheddol ar dir comin.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

'Gweithredu ar yr argyfwng yn y GIG', Peredur yn annog Llywodraeth Lafur

Grange_pic_serious.jpg

Dywedodd Peredur Owen Griffiths o Blaid Cymru wrth y Llywodraeth Lafur ei bod yn bryd cydnabod argyfwng yn y GIG yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns