Cyhuddo Llafur o Gladdu Pen Mewn Tywod Wrth Iddyn Nhw Fethu Mynd i'r Afael ag Argyfwng y GIG

Grange_pic.jpg

Mae'n rhaid i Lafur ddatgan argyfwng iechyd a nodi amserlen glir i ddad-ddwysáu trefniadau ymyrryd ym mhob Bwrdd Iechyd, meddai Plaid Cymru.

Mae Peredur Owen Griffiths, AS Plaid Cymru dros Ddwyrain De Cymru, wedi cefnogi galwadau ei blaid ar Lywodraeth Cymru i osod cyfeiriad clir i fynd i'r afael â statws uwchgyfeirio holl fyrddau iechyd Cymru.

Bydd Plaid Cymru heddiw (dydd Mercher 7 Chwefror) yn arwain dadl ar yr argyfwng sy'n wynebu GIG Cymru gyfan.

Daw'r ddadl flwyddyn ar ôl i'r Llywodraeth Lafur nodi ei blaenoriaethau ar gyfer y GIG yng Nghymru. Yn y 12 mis sydd wedi dilyn, mae cleifion sy'n aros am driniaeth wedi cynyddu degau o filoedd, mae mwy yn aros dros 62 diwrnod i ddechrau triniaeth canser ac mae nifer y meddygon teulu yng Nghymru yn gostwng.

Ar ôl cyhoeddi ddiwedd 2023 bod pob bwrdd iechyd wedi'i roi mewn rhyw fath o statws ymyrryd, mae tri bwrdd iechyd allan o saith wedi bod yn destun statws uwchgyfeirio pellach yn ddiweddar.

Dywedodd Peredur fod angen arweinyddiaeth a chwrs clir o gyfeiriad yn GIG Cymru er mwyn cleifion sy'n cael eu hatal, a bod staff wedi llosgi allan.

"Does dim amheuaeth bod y GIG dan Lafur mewn trafferthion enbyd," meddai Peredur.

"Mae hyn er gwaethaf ymdrechion enfawr gweithlu cynyddol dan straen a blinedig. Mae'n annerbyniol bod mwy na hanner y cleifion yn aros mwy na deufis i ddechrau triniaeth ar gyfer canser, mae mwy o bobl yn aros mwy na phedair awr i gael eu gweld mewn adrannau damweiniau ac achosion brys ac mae nifer y meddygon teulu yn dirywio'n gyflym.

 "I wneud pethau'n waeth, mae pob un bwrdd iechyd yng Nghymru mewn rhyw fath o statws ymyrryd.

 "Mae'n eithaf rhyfeddol bod £14 miliwn wedi'i gyhoeddi yn ddiweddar i Ysbyty Grange wella diogelwch cleifion. Mae hyn ar gyfer ysbyty a agorodd yn 2020 yn unig ac sydd i fod i fod yn gyfleuster blaenllaw yn GIG Cymru.

 "Ar ôl chwarter canrif yn rhedeg y GIG yng Nghymru, mae Llafur allan o syniadau ac allan o egni i ddarparu'r atebion a'r syniadau sydd eu hangen i droi pethau o gwmpas. 

"Dyna pam rydym wedi annog Llafur i gyfaddef bod gwasanaethau iechyd ledled Cymru mewn argyfwng drwy ddatgan argyfwng iechyd a nodi amserlen glir i ddad-ddwysáu trefniadau ymyrryd ym mhob Bwrdd Iechyd.

"Mae angen arweiniad, strategaeth ac eglurder yn hytrach na thaflu arian ar broblem gan obeithio y bydd yn diflannu."

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2024-02-07 10:22:59 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns