Peredur yn Croesawu Penderfyniad i Roi Diwedd ar Fwyngloddio Yng Ngwaith Glo “Open Cast” Mwyaf y DU

Pred_profile_pic_Nov_2021_1.jpg

Wrth ymateb i'r newyddion bod estyniad i'r pwll glo brig yn Ffos-y-Fran, ger Merthyr Tudful, wedi'i wrthod, dywedodd Peredur Owen Griffiths AS : "Mae hwn yn newyddion i'w groesawu i'r trigolion lleol niferus y mae eu bywydau wedi'u difetha gan gloddio cast agored yn eu cymuned. 

"Mae'r safle hwn - y mwyaf o'i fath yn y DU - wedi arwain at effaith annioddefol ar ansawdd aer, sŵn a llygredd llwch. 

"Mae'r penderfyniad yma i wrthod yr estyniad yn rhyddhad enfawr i gymaint, yn enwedig gan ei fod wedi'i leoli agos i gartrefi, ysgolion a meysydd chwarae."

Ychwanegodd AS Dwyrain De Cymru Plaid Cymru: "Ar wahân i'r ffactorau amgylcheddol lleol, mae glo yn cael effaith ddinistriol ar yr amgylchedd a newid hinsawdd.

"Mae glo yn mynd yn groes i gyfrifoldeb byd-eang Cymru ac ein hymrwymiadau i ddatgarboneiddio.

"Mae’r newyddion yma i’w groesawu i bobl Merthyr heddiw ac i unrhyw un sy'n poeni am yr amgylchedd a'r argyfwng hinsawdd."

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2023-04-27 15:05:56 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns