Peredur yn annog y Gweinidog Llafur i achub swyddi Pontllanfraith

Pred_Profile_10.jpg

Mae Aelod o'r Senedd Plaid Cymru wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i ymyrryd er mwyn achub 100 o swyddi yn ardal y Coed Duon.

Mae Gwasg Pensord wedi cyhoeddi y byddan nhw'n cau eu safle ym Mhontllanfraith wedi dros 50 mlynedd o waith cynhyrchu yn y dref.

Mae Aelod o'r Senedd dros Ddwyrain De Cymru, Peredur Owen Griffiths wedi ysgrifennu at Weinidog yr Economi i weld a oes modd gwneud unrhyw beth i ddiogelu cyflogaeth yn yr ardal.

Mewn gohebiaeth a anfonwyd yr wythnos hon, ysgrifennodd Peredur y byddai colli'r swyddi yn 'ergyd ddinistriol' i'r ardal.

Ychwanegodd: ‘Mae'r cwmni'n honni bod rhai staff wedi cael cynnig swyddi amgen yn eu ffatri ym Merthyr ond mae'r datganiad yma wedi cael ei gwestiynu gan weithwyr.

'Rwy'n ysgrifennu i weld a oedd y perchnogion newydd - Stephens a George - yn cysylltu â Llywodraeth Cymru am gymorth ariannol cyn gwneud y penderfyniad anffodus hwn?

'Os na wnaed unrhyw ddull, a oes swyddogion yn eich adran wedi cysylltu â'r cwmni i weld a oes modd gwneud unrhyw beth i gadw swyddi ar safle Pontllanfraith?’

'Wrth siarad ar ran y dref, byddwn yn ddiolchgar pe gellid archwilio pob llwybr i geisio achub 100 o swyddi y gallwn fforddio eu colli o'r rhan hon o'm rhanbarth.'

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2023-04-07 09:56:32 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns