"Diogelu Ein Cymunedau rhag Safleoedd llygredig" – Peredur Urges Llywodraeth

Environment_Pic_2.jpg

Mae AS Plaid Cymru wedi galw am gynhyrchu map o safleoedd llygredig yng Nghymru.

Dywedodd Peredur Owen Griffiths bod gan bobl "hawl i wybod" lleoliad safleoedd o'r fath yn eu cymuned.

Fe wnaeth AS Dwyrain De Cymru yr alwad yn ystod Cwestiwn i’r Prif Weinidog yn y Senedd ar ôl derbyn sylwadau am safleoedd llygredig fel Tŷ Llwyd yn Ynysddu a hen ffatri tar Thomas Ness ger gorsaf drenau Caerffili.

Galwodd hefyd am sefydlu tasglu gyda'r bwriad o fynd ar drywydd llygryddion a dod ag asiantaethau amrywiol ynghyd i sicrhau bod y safleoedd yr effeithir arnynt yn cael eu hadennill a'u gwneud yn ddiogel.

Dywedodd: "Fel yn achos y map o domenni glo categori C a D yng Nghymru, mae gan bobl hefyd yr hawl i wybod lleoliad safleoedd llygredig hanesyddol.

"Yn anffodus, mae llawer o safleoedd llygredig ledled ein gwlad o ganlyniad i'n treftadaeth ddiwydiannol a'n corfforaethau rhyngwladol gan ein defnyddio fel tir dympio ar gyfer pob math o gemegau cas.

“Efallai bod y corfforaethau hyn wedi hen ddiflannu o'n cymunedau, ond mae etifeddiaeth eu gwaith yn parhau gyda chyrsiau dŵr llygredig."

Ychwanegodd: "A yw'r Llywodraeth hon wedi ystyried cyhoeddi map o safleoedd llygredig ledled Cymru i roi gwybod i'r cyhoedd yn well am y peryglon a allai fodoli yn eu cymuned, a phryd y byddwn hefyd yn cael tasglu sy'n ymroddedig i dynnu'r holl asiantaethau perthnasol sy'n mynd ar drywydd llygryddion ynghyd a delio â'r etifeddiaeth y maent wedi'i gadael ar ôl?"

Mewn ymateb, dywedodd y Prif Weinidog y gallai fod modd cynnwys gwybodaeth am safleoedd llygredig yn y gwaith y mae ei lywodraeth yn ei wneud ar y Bil Mwyngloddiau sydd wedi eu Dad-ddefnyddio.

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2024-02-20 16:57:03 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns