Peredur Slams Gosod Mesuryddion Rhagdalu Ynni

Brynithel_tie_snip.PNG

Mae Aelod o'r Senedd Plaid Cymru wedi siarad am y sgandal o orfodi gosod mesuryddion rhagdalu ynni.

Dywedodd Peredur Owen Griffiths bod y mater mewn "llawer o ffyrdd y enghtaifft berffaith o wleidyddiaeth dideimlad San Steffan a'r farchnad ynni yr ydym yn gorfod delio ag ef yn y DU."

Dywedodd Aelod Senedd Dwyrain De Cymru hefyd ei bod yn symptomatig o'r ffordd y mae pobl mewn dyled yn cael eu targedu'n gyffredinol yn y DU, gan gyfeirio at yr enghraifft o'r ffordd y mae cwmnïau beilïaid yn gweithredu.

Wrth siarad mewn dadl yn y Senedd, dywedodd Mr Owen Griffiths: "Sut gyrhaeddon ni'r sefyllfa yma, lle'r oedd mynediad gorfodol i gartrefi pobl yn cael ei wneud heb ganiatâd ar raddfa ddiwydiannol i ffitio mesuryddion rhagdalu yn erbyn eu dymuniadau?

"I ychwanegu at y sarhad ar anaf, byddai'r rhai ar fesuryddion rhagdalu yn talu llawer mwy am eu nwy a'u trydan yn y pen draw na rhywun sy'n talu ar ddebyd uniongyrchol.

"Mae hyn yn golygu y byddai miliwnydd yn talu llai am bob uned o nwy a thrydan na rhywun sy'n derbyn budd-daliadau, sydd yn ei chael hi'n anodd cael dau ben llinyn ynghyd.

"Sut oedd hynny erioed yn gyfreithlon?"

Ychwanegodd: "Mae teuluoedd wedi bod yn oer y gaeaf hwn oherwydd y sgandal yma. Mae pobl hŷn wedi eistedd yn y tywyllwch oherwydd y sgandal yma.

"Mae pobl wedi marw oherwydd y sgandal yma.

"Mae hyn i gyd wedi mynd ymlaen tra bod ein cwmnïau ynni wedi bod yn gwneud yr elw uchaf erioed; elw sydd wedi ei wneud ar gefnau pobl mewn diflastod.

"Mewn maes gorlawn, dyma un o'r enghreifftiau mwyaf brawychus o annhegwch y gallwn ei weld yn y DU heddiw."

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2023-03-23 11:57:54 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns