Rhaid i Lafur Gynyddu'r Cyllid i Awdurdodau Lleol Cymru- Peredur

Pred_profile_2.jpg

Dylai Llywodraeth Cymru gynyddu'r llawr cyllido o 2% i o leiaf 3% er mwyn lleddfu'r pwysau ariannol sy'n wynebu cynghorau ledled Cymru ar hyn o bryd, meddai Plaid Cymru.

Bydd cyllid canlyniadol ychwanegol o tua £25 miliwn yn cael ei roi i Gymru yn dilyn cyhoeddiad munud olaf gan Lywodraeth y DU i achub Cynghorau Lloegr sy'n wynebu argyfwng ariannol.

Methodd Llafur â chefnogi Llywodraeth Leol yn ddigonol ac i ddiogelu gwasanaethau cyhoeddus yn eu cyhoeddiad cyllideb ddrafft cyn y Nadolig, wrth i Awdurdodau Lleol ledled Cymru barhau i wynebu pwysau digynsail.

Er nad oes sicrwydd y bydd symiau canlyniadol o Loegr yn cael eu dyrannu i Lywodraeth Leol yng Nghymru, bydd Plaid Cymru yn annog Llafur i gyfeirio'r arian at Gynghorau a chodi'r llawr cyllido i o leiaf 3%.

Gan y bydd Cynghorau yng Nghymru yn cymeradwyo eu cyllidebau ddiwedd mis Chwefror ac eisoes mewn ymgynghoriad â'r cyhoedd ar sut y gellir gwario arian, rhaid i Lafur roi eglurder ar frys am eu bwriadau mewn gwariant canlyniadol.

Dywedodd llefarydd Plaid Cymru dros Gyllid a Llywodraeth Leol, Peredur Owen Griffiths AS: "Bydd Plaid Cymru yn pwyso am eglurder brys gan y Llywodraeth Lafur ynglŷn â sut y bydd arian ychwanegol yn cael ei wario yng Nghymru.

 "Rhaid defnyddio cyllid canlyniadol o tua £25 miliwn i godi'r llawr cyllido i o leiaf 3%, a fyddai o fudd sylweddol i lawer o awdurdodau lleol lle gallai gwasanaethau o ddydd i ddydd fod mewn perygl, yn enwedig y rhai mewn ardaloedd gwledig.

 "Rhaid gwneud hyn yn gyflym cyn i gynghorau gymeradwyo eu cyllidebau ddiwedd Chwefror.

 "Yn y tymor hir, mae'r cyhoeddiad hwn eto yn profi pa mor annheg yw'r setliad cyllido presennol i Gymru - gan orfod dibynnu ar benderfyniadau gwleidyddol yn Lloegr i ariannu gwasanaethau hanfodol sy'n cael eu darparu drwy Lywodraeth Leol.

 "Bydd Plaid Cymru yn parhau i frwydro am gyllid tecach i Gymru."

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2024-01-25 16:55:59 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns