Peredur yn Rali Cefnogaeth Drawsbleidiol i Alw Trais Pellach yn Erbyn Palestiniaid

Gaza_Rally_Cardiff1.jpg

Mae Peredur Owen Griffiths wedi ceisio cefnogaeth drawsbleidiol i gondemnio'r tywallt gwaed parhaus yn Gaza.

Mae AS Plaid Cymru dros Ddwyrain De Cymru wedi cyd-gyflwyno cynnig gyda chefnogaeth drawsbleidiol sydd hefyd yn cydnabod gweithred De Affrica yn erbyn Israel yn y Llys Cyfiawnder Rhyngwladol (ICJ) am dorri confensiwn hil-laddiad 1948.

Cyhoeddwyd Datganiad Barn y Senedd yn yr un wythnos ag y cyflwynodd ASau Plaid Cymru gynnig yn San Steffan yn croesawu achos De Affrica ac yn annog Llywodraeth y DU i ystyried ei dadl yn ofalus.

Dywedodd Liz Saville Roberts AS: "Dylai'r gwrandawiad hwn fod yn alwad deffro i'r llywodraethau gorllewinol hynny sydd wedi caniatáu blanche carte i Israel yn ei hymateb milwrol.

" Cyflwynodd De Affrica achos perswadiol, gan honni bod Israel yn methu ag atal hil-laddiad ac yn mynd yn groes i’r confensiwn hil-laddiad—mater y mae’n rhaid i Lywodraeth y DU ei ystyried yn ofalus." 

Mae cynnig Peredur, a gafodd ei gyd-gyflwyno gyda Jane Dodds a John Griffiths, yn darllen:
Mae'r Senedd hon:

  1. Yn cydnabod y trais parhaus yn Gaza sydd wedi arwain at dros 22,000 o farwolaethau.
  2. Yn croesawu cais De Affrica am fesurau dros dro gan y Llys Cyfiawnder Rhyngwladol i atal gweithredoedd hil-laddiad.
  3. Yn annog Llywodraeth y DU i gynnal eu dyletswydd i atal hil-laddiad o dan Gonfensiwn Hil-laddiad 1948 ac i osgoi bod â rhan ynddo.
  4. Yn parhau i gefnogi'r rhai yng nghymdeithas Cymru sy'n galw am gadoediad ar unwaith, am ryddhau gwystlon o Israel a charcharorion o Balesteina, ac am roi diwedd ar y gwarchae.
  5. Yn galw ar Israel i gydymffurfio ag unrhyw 'fesurau dros dro' rhwymol sy'n deillio o hynny gyda'r nod o ddiogelu hawliau dynol Palestiniaid, gan gynnwys cadoediad.

Os hoffech weld pwy sydd wedi cefnogi'r Datganiad Barn, cliciwch y ddolen hon.

Dywedodd Peredur: "Pan gyflwynodd Plaid Cymru achos cymhellol yn y Senedd dros gadoediad parhaol yn Gaza, roedd yn gyfle i Gymru anfon neges glir y dylai'r tywallt gwaed ddod i ben.

"Yn anffodus, mae Israel wedi parhau gyda'i gweithredoedd milwrol, gan arwain at farwolaethau mwy na 23,000 o bobl. Mae llawer o'r marwolaethau yn blant sy'n hollol dorcalonnus.

"Mae Plaid Cymru yn credu ei bod hi'n bryd i'r gymuned ryngwladol gamu i'r adwy a bod yn fwy mentrus wrth gondemnio'r hyn sy'n digwydd yn Gaza.

"Wrth siarad â phobl sydd â pherthnasau allan yna, maen nhw'n dweud bod yr hyn sy'n digwydd yn Gaza yn llawer gwaeth na'r hyn rydyn ni'n ei weld yn cael ei adrodd yn y papurau newydd neu ar ein sgriniau teledu.

"Mae'r achos y mae De Affrica wedi'i gyflwyno yn yr ICJ yn drylwyr ac yn gymhellol. Rwy'n gobeithio y bydd hyn yn dod â diwedd cyflym i'r tywallt gwaed sydd wedi nodi'r rhanbarth ers ymosodiad Hamas ar Hydref 7fed."

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2024-01-12 15:00:06 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns