Rhoi'r ŵyl banc ychwanegol i Gymru mae'n haeddu – Peredur

New_Pred_head_shot_June_2023.jpg

Mae Aelod o'r Senedd Plaid Cymru wedi ysgrifennu at Lywodraeth y DU yn galw am gydraddoldeb gyda’r Alban dros Wyliau Banc.

Mewn gohebiaeth, dywedodd Peredur Owen Griffiths wrth Ysgrifennydd Gwladol Llywodraeth y DU dros Fusnes a Masnach ei bod yn 'hen bryd i bobl Cymru fwynhau'r hyn sydd gan rai cymheiriaid yn y DU eisoes - gŵyl y banc ar ddiwrnod eu nawddsant.'

Aeth yr ohebiaeth at Kemi Badenoch AS ar drothwy Dydd Gŵyl Dewi a fydd yn gweld y rhan fwyaf o bobl yn mynd i'r gwaith fel y byddent ar unrhyw ddiwrnod arall. Mae hyn yn hollol wahanol i'r Alban lle mae gŵyl y banc ar gyfer Dydd Sant Andrew. Yng Ngogledd Iwerddon, mae dau wyliau ychwanegol - un ar gyfer Dydd Sant Padrig ac un arall ar gyfer Brwydr y Boyne / Diwrnod yr Orangemen.

Mewn gohebiaeth at y Gweinidog Torïaidd, ysgrifennodd Peredur: 'Fel y gwyddoch eisoes, mae gan bobl Cymru (yn ogystal â Lloegr) y nifer lleiaf o wyliau banc yng Ngorllewin Ewrop.

'Mae ein 8 gwyliau cyhoeddus yn bitw o'i gymharu â'r 14 a fwynheir gan bobl Malta. Hyd yn oed os ydych yn ein cymharu â'r Alban a Gogledd Iwerddon, rydym ar ein colled ar un neu ddau o wyliau banc ychwanegol.

"Mae'n hen bryd i bobl Cymru gael mwynhau'r hyn sydd gan rai cymheiriaid yn y DU yn barod - gŵyl banc ar ddiwrnod eu nawddsant.

"Yfory ar Ddydd Gŵyl Dewi bydd cannoedd o filoedd o bobl yn teithio i'r gwaith pan ddylen nhw gael y diwrnod i ffwrdd i ymlacio yn ogystal â dathlu eu cenedl, eu hanes a'u diwylliant unigryw.’

Ychwanegodd: "Allwch chi esbonio pam fod pobl yng Nghymru ar eu colled o'u cymharu â phobl yr Alban a Gogledd Iwerddon?

Mae'r cyfnod diweddar wedi dangos bod modd rhoi gwyliau banc ychwanegol drwy orchymyn Llywodraeth San Steffan.

'Nid yw cydraddoldeb ag Albanwyr a phobl Gogledd Iwerddon yn llawer i ofyn amdano, felly yng ngeiriau Dewi Sant, rwy'n eich annog i "wneud y pethau bychain" a rhoi'r Ŵyl Banc ychwanegol honno inni.’

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2024-02-29 18:30:48 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns