Cau Ffatri’n Ergyd "Ddinistriol" – Peredur

Pred_profile_2.jpg

Wrth ymateb i'r cyhoeddiad y bydd Tillery Valley Foods yn cau, dywedodd AS Plaid Cymru, Peredur Owen Griffiths: "Mae hyn yn newyddion trychinebus i dref Abertyleri a'r cymunedau cyfagos.

"Mae'r cwmni wedi bod yn gyflogwr da ers degawdau a bydd yn anodd ei ddisodli. Mae fy swyddfa wedi bod mewn cysylltiad â phobl a gyflogir a chlywed bod llawer o bobl yn cerdded i'r gwaith ac heb fathau eraill o drafnidiaeth, sy'n golygu y byddant yn ei chael hi'n anodd dod o hyd i waith arall.

"Yn y Senedd, galwais ar Weinidog yr Economi i wneud popeth o fewn ei allu i geisio cadw'r ffatri hon ar agor ond, er gwaethaf misoedd o drafodaethau gyda pherchnogion y cwmni, mae'n ymddangos bod yr ymdrechion hynny wedi bod yn ofer.

"Byddaf nawr yn galw ar Lywodraeth Cymru i wneud popeth o fewn eu gallu i gefnogi'r gweithwyr y mae'r penderfyniad hwn yn effeithio arnynt ac i archwilio unrhyw bosibilrwydd o gynnal presenoldeb gweithgynhyrchu bwyd ar safle Tillery Valley Foods.

"Mae'r gweithlu medrus, gyda degawdau o brofiad, eisoes yno. Byddai'r gweithwyr hyn yn asedau i unrhyw gwmni arall sy'n dymuno eu cyflogi."

Ychwanegodd Peredur: "Mae problem ehangach wrth law a hynny yw bregusrwydd cwmnïau cynhyrchu bwyd yng Nghymru. Tillery Valley Foods yw'r diweddaraf mewn nifer o ffatrïoedd sydd wedi cau yng Nghymru.

"Mae angen i'r Llywodraeth yng Nghymru fod yn gwneud popeth o fewn ei gallu i gefnogi'r sector hwn oherwydd ei fod yn dioddef costau cynyddol ynni a chost gynyddol deunyddiau crai. Mae miloedd o bobl yn cael eu cyflogi yn y sector hwn a ni allwn fforddio colli mwy o swyddi."

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2023-05-18 17:09:10 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns