Peredur yn tynnu sylw at y peryglon sy'n wynebu'r rhai mwyaf bregus yn y flwyddyn newydd

Brynithel_tie_snip.PNG

Mae AS Plaid Cymru wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i sicrhau nad yw'r tlotaf yn ysgwyddo'r baich o doriadau yn y gyllideb.

Tynnodd Peredur Owen Griffiths AS, sy'n cynrychioli rhanbarth Dwyrain De Cymru, sylw y Prif Weinidog i’r bygythiad y mae aelwydydd yn ei wynebu o brisiau ynni cynyddol a rhoi caniatâd i dri phrif gyflenwr ynni ailgychwyn gosodiadau mesuryddion rhagdalu anwirfoddol.

Wrth siarad yn y Senedd, dywedodd Peredur: "Dros gyfnod y Nadolig, fe wnaeth Ymddiriedolaeth Trussell ryddhau ffigyrau oedd yn dangos mai Cymru sydd â'r defnydd uchaf o fanciau bwyd o unrhyw un o wledydd y DU; mewn gwirionedd, pan fydd y ffigyrau'n cael eu gwirio, fe welwch fod gan Gymru ddefnydd banc bwyd uwch nag unrhyw ran o Loegr.

"Mae'r cynnydd yn nifer y bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn arbennig o amlwg.

"Dilynwyd hyn gan y newyddion bod EDF, Octopus a Scottish Power wedi cael caniatâd i ailgychwyn gosodiadau mesuryddion rhagdalu anwirfoddol, yn union fel y mae prisiau ynni yn codi.

"A allwch sicrhau y byddwch yn gwneud popeth o fewn eich gallu, yn ystod eich wythnosau olaf yn y swydd fel Prif Weinidog, i sicrhau nad yw'r toriadau na'r penderfyniadau a wneir yn San Steffan yn effeithio'n anghymesur ar y rhai mwyaf agored i niwed mewn cymdeithas?"

Mewn ymateb, fe wnaeth y Prif Weinidog gydnabod bod y ffigyrau ar ddefnydd banciau bwyd yn "llwm" ond ychwanegodd eu bod wedi ceisio amddiffyn pobl fregus gymaint â phosib yn y gyllideb.

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2024-01-10 11:15:54 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns