Peredur yn galw am gymeradwyo gwerthu Newport Wafer Fab yn fuan

Newport_Wafer_Fab_Meeting_Nov_2023.jpg

Mae Peredur Owen Griffiths o Blaid Cymru wedi siarad yn y Senedd am yr angen i sicrhau dyfodol elfen allweddol o economi Cymru cyn gynted a phosibl.

Defnyddiodd yr Aelod Senedd dros Ddwyrain De Cymru Gwestiynau'r Prif Weinidog i dynnu sylw at oedi San Steffan dros gymeradwyo cwmni Vishay i brynu Newport Wafer Fab.

Cytunodd y cwmni i gytundeb gwerth £144m i gaffael y safle ar ôl i Lywodraeth y DU orfodi'r perchennog Nexperia i werthu'r cwmni o dan reolau diogelwch cenedlaethol oherwydd ei gysylltiadau â China. Mae'r cytundeb yn destun adolygiad gan San Steffan fodd bynnag sydd bellach wythnosau ar ei hôl hi.

Dywedodd Peredur: "Ni fyddaf yn manylu ar hanes cythryblus y safle hwn dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, ond mae'n ddiogel dweud bod y cannoedd o staff sy'n gweithio yno yn haeddu newyddion da o'r caffaeliad hwn.

"Er bod pencadlys y cwmni sydd â pencadlys mewn gwlad y mae'n debyg yw un o’n cynghreiriad agosaf, mae'n ymddangos bod San Steffan wedi bod yn llusgo eu traed o ran cymeradwyo'r caffaeliad.

"Mae'r oedi hwn yn gohirio buddsoddiad, maen nhw'n gohirio diogelwch swyddi ac maen nhw'n gohirio ehangu."

Ychwanegodd: "Ydych chi'n rhannu'r pryderon a'r rhwystredigaethau sydd gen i, yn ogystal â'r cannoedd sy'n gweithio ar y safle yn Newport Wafer Fab, am yr aros i San Steffan gymeradwyo safle mor allweddol i economi Cymru?

"Beth mae eich Llywodraeth chi'n ei wneud i sicrhau bod y broses hon yn cael ei chwblhau erbyn y dyddiad cau ar 22 Chwefror er mwyn diogelu'r diwydiant lled-ddargludyddion?"

Mewn ymateb, dywedodd y Prif Weinidog: "Rwy'n cytuno â'r pwyntiau y mae'r Aelod wedi'u gwneud.

"Gallwch fod yn sicr bod Gweinidog yr economi yn gwneud popeth o fewn ein gallu i berswadio Llywodraeth y DU i gyflawni'r amserlenni y maent hwy eu hunain wedi'u gosod ac i ddod â'r ansicrwydd sydd wedi'i wreiddio yn y penderfyniad a wnaethant hwy eu hunain yn y lle cyntaf."

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2024-02-07 10:07:11 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns