Peredur yn Cymeradwyo Canolfan Ailgylchu yn Abertyleri

Wastesavers_Visit_Pic.jpg

Buodd AS Plaid Cymru i Siop Ailddefnyddio ym Mlaenau Gwent i glywed am eu gwaith yn lleihau tirlenwi.

Ymwelodd Peredur Owen Griffiths â'r Den, cyfleuster Arbed Gwastraff ar Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Roseheyworth yn Abertyleri, i gwrdd â staff a chlywed am eu gwaith.

Agorodd Siop Ailddefnyddio’r Den yn 2021 ac mae wedi dod yn boblogaidd yn gyflym gyda thrigolion lleol fel lle i roi eitemau diangen yn ogystal â chasglu bargen.

Ym mis Awst yn unig, fe wnaethant atal 9,398 kg o wahanol eitemau rhag mynd i safleoedd tirlenwi. Ar hyn o bryd maent yn cefnogi'r ysgol gynradd leol gydag eitemau yn eu Prosiect Ailddefnyddio.

Yn ystod yr ymweliad, cyfarfu Peredur â Rheolwr Elusen Wastesavers, Alun Harries.

Dywedodd Peredur: "Mae'n wych gweld y gwahaniaeth y mae Wastesavers yn ei wneud gyda'r lle hwn yn Abertyleri - eu cyntaf ym Mlaenau Gwent, gydag ail un wedi'i gynllunio ar gyfer y flwyddyn nesaf ar safle'r Fro Newydd yng Nglyn Ebwy.

"Maen nhw'n helpu'r amgylchedd drwy atal llawer o eitemau rhag mynd i safleoedd tirlenwi. Maen nhw hefyd yn ymwneud â nifer o achosion lleol gwych, gan roi cymorth i'r rhai sydd ei angen fwyaf."

Ychwanegodd Peredur: "Yn aml maen nhw'n chwilio am roddion o eitemau ond gwnewch yn siwr cyn mynd ar yno oherwydd rhai dyddiau nid ydyn nhw'n gallu derbyn eitemau os ydyn nhw'n barod yn llawn."

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2023-10-17 16:21:05 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns