Peredur yn ymateb i dân dinistriol yn Rogerstone

Wibli_Wobli_pic1.jpg

Wrth ymateb i'r newyddion am y tân enfawr yn Rogerstone, dywedodd Peredur Owen Griffiths AS: "Roedd yn dorcalonnus gweld y dinistr llwyr ar Stad Ddiwydiannol y Wern y bore wedi'r tân.

"Mae fy nghalon yn mynd allan i bob busnes a phob gweithiwr sy'n cael ei effeithio gan y digwyddiad hwn.

"Rwy'n arbennig o drist o weld y difrod a achoswyd i feithrinfa Wibli Wobli. Dim ond mis diwethaf oeddwn i yno i fod yn Siôn Corn a rhoi anrhegion i'r plant.

"Mae'r perchennog, Natasha, wedi gweithio'n ddiflino i gychwyn y busnes, addasu'r safle i ddod yn amgylchedd cynnes a chroesawgar a recriwtio tîm ardderchog o staff. Nid oedd yn syndod ei fod wedi cyrraedd capasiti yn gyflym.

"Mae hon yn rhwystr mawr ond rwy'n siŵr gyda dycnwch a dyfalbarhad gwaith Natasha, bydd hi'n ail-sefydlu Wibli Wobli ac yn sicrhau ei fod yn dod yn ôl yn fwy ac yn well."

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2024-01-15 16:48:37 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns